1. Nazwa imprezy: Bieg Pokoju 2023 (zwany dalej: „Biegiem”).
 2. Organizator: Firma: Movanova s.c. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 3, 67-200 Głogów, posiadającą NIP: 693-218-62-36 oraz REGON: 384865490
  Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej oraz Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  
  Partnerzy Strategiczni:
  KGHM Polska Miedź S.A. i Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa (jednostka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej).
  Kontakt z Organizatorem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: + 48 504 225 878 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
 3. Cele Biegu:
  Bieg Pokoju organizowany jest w przypadającą w tym roku 70. rocznicą pierwszego uczestnictwa polskich Sił Zbrojnych w misjach międzynarodowych. Ponadto uczestnicy uczczą Międzynarodowy Dzień Pokoju ustanowiony decyzją Zgromadzenia Narodowego ONZ w 2001 roku.  Podkreślone zostanie kształcenie i rozwijanie postaw patriotycznych oraz umacnianie i propagowanie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem wydarzenia jest również popularyzacja biegania jako popularnej formy aktywności ruchowej. Wydarzenie będzie okazją do promocji współzawodnictwa na zasadach fair play oraz połączenie wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.
 4. Termin i miejsce Biegu: 7 października 2023 r., tor motocrossowy Górkowo, Głogów.
 5. Rejestracja i Biuro zawodów:
  Rejestracja uczestników odbywać się będzie on-line na stronie internetowej www.bieg-pokoju.pl w terminie od 18 września do 3 października 2023 r.
  Biuro zawodów czynne będzie w dniu 6 października br. w godzinach 16.00 – 20.00 w miejscu imprezy (tor motocrossowy Górkowo – mapka dojazdu na stronie internetowej www.bieg-pokoju.pl), gdzie będzie można odebrać pakiety startowe oraz w dniu 7 października br. w miejscu imprezy w godzinach 9.00 – 11.45
  Po 3 października br., dopisanie uczestnika do listy startowej będzie możliwe w Biurze zawodów w miejscu imprezy tylko w przypadku wolnych miejsc i po uzyskaniu zgody Organizatora.
 6. Dystanse i kategorie:
  Biegi:
  • na 10 km – bieg główny;
  • na 5 km;
  • Bieg dziecięcy - 400 m;
  Marsz:
  • na 2 km - nordic walking.
 7. Godzinowy program Biegu:
  9:00-11:45 - odbiór pakietów startowych przez zawodników zarejestrowanych przez stronę www Biegu.
  11:45-12:00 - oficjalne otwarcie imprezy
  12:00 - start biegu na 10 km
  12:10 - start biegu na 5 km
  13:30 - start marszu nordic walking - 2 km
  14:30 - start biegu dziecięcego: 400 m
  15:30 - dekoracja zwycięzców.
 8. Warunki uczestnictwa:
  Minimalny wiek uczestników: 14 lat dla zawodów na dystansie na 5 km i 16 lat dla zawodów na dystansie 10 km, brak ograniczeń wiekowych dla nordic walking.
  W biegu dziecięcym mogą wystartować dzieci w wieku 3 – 13 lat (w przypadku młodszych dzieci - możliwość udziału z rodzicami).
  Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  Zawodnicy uczestniczą w Biegu na swoją odpowiedzialność.
  Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenie (Załącznik nr 1) do pobrania na stronie www.bieg-pokoju.pl. Osobę niepełnoletnią może zgłosić osobiście rodzic/opiekun prawny także w dniu Biegu w Biurze zawodów. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za uczestnictwo niepełnoletniego w Biegu.
  Uczestnicy powinni posiadać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek, co pozwoli również na weryfikację i odbiór pakietów startowych.
 9. Trasy:
  Trasy biegów zostały wyznaczone na terenie toru motocrossowego Górkowo i jego okolic. Charakteryzują się różnorodnym podłożem i przewyższeniami. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu i parametrów trasy.
  Szczegółowa trasa Biegu dostępna jest na stronie www.bieg-pokoju.pl
 10. Opłaty startowe:
  Uczestnictwo w biegu na 10 km i 5 km, marszu nordic walking oraz w biegu dziecięcym jest bezpłatne.
 11. Pomiar czasu:
  Czas uczestników będzie mierzony elektronicznie z użyciem chipów.
  W przypadku utraty chipa uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
  Każdy uczestnik jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, przebywanie na trasie bez numeru startowego jest niedozwolone.
  Klasyfikacja uczestników odbywa się wg. czasu netto.
  Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bieg-pokoju.pl
 12. Bezpieczeństwo:
  Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne oraz punkty sanitarne.
  Organizator posiada ubezpieczenie NNW Biegu.
  Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
  Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione na trasie Biegu.  
 13. Postanowienia końcowe:
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.bieg-pokoju.pl Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 14. Zgoda na przetwarzanie danych:
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana w celu uczestnictwa w Biegu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy. Informacja o przetwarzaniu danych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 15. Zgoda na wykorzystanie wizerunku:
  Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników uczestniczących w Biegu na potrzeby reklamowe i promocyjne Organizatora i Partnerów Strategicznych, takich jak: KGHM Polska Miedź S.A.
  i Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa (jednostka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej). Ponadto Organizator i Partnerzy Strategiczni zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania bez żadnych ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz ilościowych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora i Partnerów Strategicznych poprzez umieszczanie na nośnikach typu ulotki, plakaty, ekrany LED, DVD, CD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych na potrzeby promocyjno – reklamowe.
 16. Ostateczne uwagi:
  Ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
  W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 17. Kontakt:
  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Organizatora pod wskazanymi w pkt. 2 niniejszego Regulaminu danymi kontaktowymi.

Dodatkowe ustalenia:

Obowiązuje limit uczestników:

BIEG

ILOŚĆ ZAWODNIKÓW

10 km (open – kobiety/mężczyźni)

450

5 km (open – kobiety/mężczyźni)

450

Marsz nordic walking 

Dzieci

100

200

Pakiet startowy dla uczestników
(dla biegu na dystansie 10 km i 5 km oraz marszu
nordic walking)   

 1. numer startowy + agrafki mocujące
 2. koszulka z logo zawodów 
 3. gadżety
 4. posiłek po biegu (wydawany na podstawie talonu)
 5. woda na trasie
 6. worek na bagaż osobisty do przechowywania w depozycie.

 

NAGRODY i KATEGORIE

Każdy uczestnik, który ukończy rywalizację tj. przekroczy linię mety w biegach na dystansach 10 km i 5 km oraz w marszu nordic walking – otrzyma medal okolicznościowy.

 

Bieg główny na dystansie 10 km

Kategoria Open: bieg kobiet/bieg mężczyzn

MIEJSCE

NAGRODA

1.

Puchar, gadżety, bonus

2.

Puchar, gadżety, bonus

3.

Puchar, gadżety, bonus

 

Uwagi:

 1. zwycięzcom w kategorii Open (kobiety/mężczyźni) na dystansie 10 km przysługuje dodatkowo wybór jednego z sześciu niżej wymienionych bonusów w postaci:
  • zjazdu na dół i poznania działalności jednej z głębinowych kopalń miedzi tj. Zakładów Górniczych Polkowice – Sieroszowice w obszarze pokładów rudy miedzi i soli,
  • wizyty w Hucie Miedzi Głogów i poznania pełnego ciągu produkcyjnego
   w tym produkcji metali szlachetnych tj. srebra i złota,
  • poznania unikatowego zbiornika Żelazny Most – największego
   w Europie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych,
  • przelotu wojskowym śmigłowcem,
  • przejażdżki czołgiem po poligonie ze zwiedzaniem jednostki pancernej,
  • vouchera na lot w symulatorze lotów samolotem C295M,
 2. warunkiem do skorzystania przez zwycięzców w kategorii Open (kobiety/mężczyźni) na dystansie 10 km z uprawnienia do wyboru jednego z ww. bonusów, jest jednoczesne spełnienie wszystkich dodatkowych warunków: bycie pełnoletnim i posiadanie polskiego obywatelstwa;
 3. w sytuacji zajęcia miejsc 1 – 3 przez uczestników w wieku 16 – 17 lat w kategorii Open (kobiety/mężczyźni) na dystansie 10 km, możliwość skorzystania z ww. bonusów przysługuje następnemu w kolejności listy wyników uczestnikowi Biegu, spełniającemu ww. kryteria pełnoletności i polskiego obywatelstwa,
 4. zwycięzcy 1. miejsca klasyfikacji Open (kobiety/mężczyźni) na dystansie 10 km mają pierwszeństwo wyboru bonusów wymienionych w pozycjach a – f powyżej,
 5. zwycięzcy 2. miejsca klasyfikacji Open (kobiety/mężczyźni) na dystansie 10 km mają ograniczony wybór bonusów wymienionych w pozycjach a – f powyżej, za wyjątkiem bonusów wybranych przez zwycięzców z 1. miejsca klasyfikacji Open kobiet i mężczyzn,
 6. zwycięzcy 3. miejsca klasyfikacji Open (kobiety/mężczyźni) na dystansie 10 km mają ograniczony wybór bonusów wymienionych w pozycjach a – f powyżej, za wyjątkiem bonusów wybranych przez zwycięzców z 1. i 2. miejsca klasyfikacji Open kobiet i mężczyzn,
 7. zwycięzcy klasyfikacji Open (kobiety/mężczyźni) na dystansie 10 km chcąc skorzystać z bonusów, o których mowa powyżej, zobowiązani są do poinformowania o swoim wyborze Organizatora w dniu Biegu do godz. 15.30 w Biurze zawodów,  
 8. zwycięzca klasyfikacji Open (kobiety/mężczyźni) na dystansie 10 km ma prawo zrezygnować z bonusu o czym informuje Organizatora w dniu Biegu do godz. 15.30 w Biurze zawodów, co uprawnia do wykorzystania dostępnego bonusu następnemu w kolejności listy wyników uczestnikowi Biegu, z którym Organizator skontaktuje się drogą mailową w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia Biegu,
 9. realizacja bonusu odbędzie się w miejscu, w czasie i na warunkach ustalonych przez Organizatora w porozumieniu z Partnerami Strategicznymi Biegu,
 10. każdy z uczestników Biegu realizujący bonus, musi posiadać indywidualne opłacone przez siebie ubezpieczenie NNW, brak ubezpieczenia oznacza odstąpienie od realizacji bonusu,
 11. fundatorem dodatkowych bonusów w postaci wycieczek firmowych wymienionych w pozycjach a – c powyżej – jest Partner Strategiczny Biegu – KGHM Polska Miedź S.A.,
 12. fundatorem dodatkowych bonusów w postaci atrakcji militarnych w wymienionych w pozycjach d – f powyżej – jest Partner Strategiczny Biegu – Skarb Państwa – Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

Bieg na dystansie 5 km

Kategoria Open: bieg kobiet /bieg mężczyzn

MIEJSCE

NAGRODA

1.

Puchar, gadżety

2.

Puchar, gadżety

3.

Puchar, gadżety

 

 

MARSZ nordic walking na dystansie 2 km 

 

Kategoria Open: nordic walking kobiet / nordic walking mężczyzn

MIEJSCE

NAGRODA

1.

Puchar, gadżety

2.

Puchar, gadżety

3.

Puchar, gadżety

 

W kategorii Open (kobiety/mężczyźni) na dystansach 5 km i 10 km – dodatkowa rywalizacja Mistrzostwa KGHM

Kategoria Open (kobiety/mężczyźni) – rywalizacja Mistrzostwa KGHM

MIEJSCE

NAGRODA

1.

Puchar, gadżety

2.

Puchar, gadżety

3.

Puchar, gadżety

 

Dla kategorii Mistrzostwa KGHM wymagane jest wybranie właściwej kategorii w formularzu zgłoszeniowym, a przy odbieraniu pakietu startowego, wymagane jest dodatkowo podanie w oświadczeniu przygotowanym przez organizatora, numeru identyfikacyjnego pracownika KGHM i nazwę oddziału, a dla zatrudnionych w spółkach należących do KGHM pełnej nazwy spółki. Klasyfikacja Mistrzostwa KGHM prowadzona będzie w biegu na dystansach 5 km i 10 km.

 

W kategorii Open (kobiety/mężczyźni) na dystansach 5 km i 10 km – dodatkowa rywalizacja Mistrzostwa służb mundurowych

Kategoria Open: bieg kobiet / bieg mężczyzn – Mistrzostwa służb mundurowych MON  

MIEJSCE

NAGRODA

1.

Puchar, gadżety

2.

Puchar, gadżety

3.

Puchar, gadżety

 

Dla kategorii Mistrzostwa służb mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, wymagane jest wybranie właściwej kategorii w formularzu zgłoszeniowym. Klasyfikacja Mistrzostwa służb mundurowych MON prowadzona będzie w biegu na dystansie 5 km i 10 km.

BIEG  na dystansie 10 km

Kategorie wiekowe: kobiety / mężczyźni

16-17, 18-29,  30-39,  40-49,  50-59,  60+ 

MIEJSCE

NAGRODA

1.

Puchar, gadżety

2.

Puchar, gadżety

3.

Puchar, gadżety

BIEG  na dystansie 5 km

Kategorie wiekowe: kobiety/ mężczyźni
14-15, 16 -17, 18-29,  30-39,  40-49,  50-59,  60+

MIEJSCE

NAGRODA

1.

Puchar, gadżety

2.

Puchar, gadżety

3.

Puchar, gadżety

 

Dlaczego warto wziąć udział w Biegu Pokoju?

 

 1. Bieg dla wszystkich:
  Niezależnie od tego czy jesteś zawodowcem czy amatorskim biegaczem, mamy dystans dla Ciebie! Dystanse od 400 m dla najmłodszych, przez 2 km dla miłośników nordic walking, aż po 5 i 10 km dla bardziej zaawansowanych biegaczy.
 1. Promocja zdrowego trybu życia oraz integracja i energia:
  Regularne bieganie ma niezliczone korzyści dla zdrowia.
  Dzięki udziałowi w naszym biegu nie tylko dbasz o kondycję, ale też promujesz zdrowy tryb życia wśród najbliższych. Bieg Pokoju to doskonała okazja do spędzenia czasu z rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi w energetyzującej atmosferze. Poczuj wspólną energię tysięcy uczestników i dołącz do świętowania ruchu, zdrowia i zabierz ze sobą rodzinę oraz znajomych do kibicowania lub wspólnego startu.
 1. Wspólne i szczytne cele:
  Wspólnie dokładamy wszelkich starań w promowaniu idei światowego pokoju! Udział w Biegu Pokoju to nie tylko dbanie o własne zdrowie, ale także przyczynianie się do promocji pokoju, wzajemnego szacunku i zrozumienia w społeczności oraz uznania wobec weteranów misji zagranicznych.
 1. Bezpłatny udział i atrakcyjne pakiety:
  Zarejestruj się już teraz i weź udział całkowicie za darmo! Na każdego uczestnika czeka pakiet startowy, a na mecie - medal upamiętniający udział w Biegu Pokoju oraz atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. A po biegu posiłek regeneracyjny.
 1. Sport i zabawa dla całej rodziny:
  To nie tylko bieg! Wokół trasy przygotowaliśmy dla Was liczne atrakcje – ścianka wspinaczkowa, dmuchańce, tor przeszkód oraz wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.
 1. Budowanie więzi:
  Zachęcamy do tworzenia drużyn z rodziną, przyjaciółmi czy koleżankami i kolegami z pracy i szkoły. Wspólny start, dopingowanie się nawzajem i celebrowanie osiągnięć wzmacniają więzi i budują wspomnienia na całe życie.
 1. Wsparcie od partnerów:
  Jako uczestnik możesz liczyć na wsparcie i wiele niespodzianek od naszych Partnerów Strategicznych: KGHM Polska Miedź S.A. i Centrum Weterana, w tym uczestniczenia w pikniku militarnym ze sprzętem wojskowym i smaczną grochówką.  
 1. Miejsce pełne historii:
  Bieg odbędzie się na torze motocrossowym Górkowo w Głogowie - miejscu, które samo w sobie jest pełne emocji i adrenaliny. To wyjątkowa okazja, aby poznać ten tor z zupełnie innej perspektywy.

Nie zwlekaj!


Dołącz do nas w tym niezwykłym wydarzeniu i poczuj prawdziwą radość płynącą z biegania, wspólnoty i promocji wartości, które są dla nas ważne.

Zapisz się już teraz i dołącz do wielkiej rodziny Biegu Pokoju 2023 !

Patronat honorowy

MARIUSZ BŁASZCZAK

Minister Obrony Narodowej

TOMASZ ZDZIKOT

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.


Partnerzy strategiczni

Organizator